Bảng giá

Mua 1 năm tặng 3 tháng

Mua 3 năm tặng 1 năm

Thêm 1 chi nhánh 180.000đ / tháng

Startup

Miễn phí

Basic

180,000đ / tháng

Standard

300,000đ / tháng

Professional

799,000đ / tháng

Số người dùng

1 1 3 Không giới hạn

Số khách hàng

20 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn

Số chi nhánh

1 1 1 1

Số lượng dịch vụ

10 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn

Hỗ trợ

Cơ bản Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp
Miễn phí khởi tạo

PHẦN MỀM QUẢN LÝ

Quản lý lịch hẹn

Quản lý khách hàng

Quản lý nhân viên
Thanh toán (POS)
Quản lý dịch vụ
Quản lý sản phẩm, tồn kho
Quản lý hóa đơn
Hệ thống tích điểm
Hệ thống đổi điểm thưởng
Hệ thống báo cáo
Chăm sóc khách hàng qua Email, SMS
Phân loại khách hàng

WEBSITE

Website đặt lịch
Giao diện tối ưu trên thiết bị di động
Tên miền riêng
Miễn phí bảo mật SSL
Thay đổi giao diện miễn phí
Quản lý lịch hẹn dành cho khách hàng
Quản lý điểm thưởng dành cho khách hàng
Khách tự đặt lịch trên website
Nút gọi, nút đặt lịch, Facebook chat

APP ĐẶT LỊCH

Ứng dụng đặt lịch trên Android
Ứng dụng đặt lịch trên iOS